Việt Nam - TechKnowledge - Tikay CorporationViệt Nam - TechKnowledge - Tikay CorporationTechKnowledge - Tikay Corporationhttp://www.tshop.vn/rss/get/153Nhà Hàng Bentolunch.vnhttp://www.tshop.vn/news/pid/153/detail/id/257<img align="bottom" src="http://www.tshop.vn/uploads/news/1347439839bentolunch.png" /><br><span data-scayt_word="Công" data-scaytid="1">Công</span> <span data-scayt_word="ty" data-scaytid="2">ty</span> <span data-scayt_word="TNHH" data-scaytid="3">TNHH</span> <span data-scayt_word="Gió" data-scaytid="4">Gió</span> <span data-scayt_word="Nhẹ" data-scaytid="5">Nhẹ</span> <span data-scayt_word="Miền" data-scaytid="6">Miền</span> Nam – <span data-scayt_word="Nhà" data-scaytid="7">Nhà</span> <span data-scayt_word="Hàng" data-scaytid="8">Hàng</span> <span data-scayt_word="BENTO" data-scaytid="9">BENTO</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="10">được</span> <span data-scayt_word="thành" data-scaytid="11">thành</span> <span data-scayt_word="lập" data-scaytid="13">lập</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="14">với</span> <span data-scayt_word="mong" data-scaytid="15">mong</span> <span data-scayt_word="muốn" data-scaytid="16">muốn</span> <span data-scayt_word="trở" data-scaytid="17">trở</span> <span data-scayt_word="thành" data-scaytid="12">thành</span> <span data-scayt_word="một" data-scaytid="18">một</span> <span data-scayt_word="nơi" data-scaytid="19">nơi</span> <span data-scayt_word="cung" data-scaytid="20">cung</span> <span data-scayt_word="cấp" data-scaytid="21">cấp</span> <span data-scayt_word="dịch" data-scaytid="22">dịch</span> <span data-scayt_word="vụ" data-scaytid="23">vụ</span> <span data-scayt_word="cơm" data-scaytid="24">cơm</span> <span data-scayt_word="trưa" data-scaytid="25">trưa</span> <span data-scayt_word="văn" data-scaytid="26">văn</span> <span data-scayt_word="phòng" data-scaytid="27">phòng</span> <span data-scayt_word="chuyên" data-scaytid="28">chuyên</span> <span data-scayt_word="nghiệp" data-scaytid="29">nghiệp</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="30">cho</span> <span data-scayt_word="tất" data-scaytid="31">tất</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="32">cả</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="33">các</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="34">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="35">hàng</span>.<br /> <br /> <span data-scayt_word="Sứ" data-scaytid="115">Sứ</span> <span data-scayt_word="mệnh" data-scaytid="116">mệnh</span> <span data-scayt_word="duy" data-scaytid="117">duy</span> <span data-scayt_word="nhất" data-scaytid="118">nhất</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="119">của</span> <span data-scayt_word="BENTO" data-scaytid="71">BENTO</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="121">là</span> <span data-scayt_word="cung" data-scaytid="72">cung</span> <span data-scayt_word="cấp" data-scaytid="73">cấp</span> <span data-scayt_word="thực" data-scaytid="126">thực</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="127">phẩm</span> <span data-scayt_word="ngon" data-scaytid="128">ngon</span>, <span data-scayt_word="bổ" data-scaytid="129">bổ</span>, <span data-scayt_word="khỏe" data-scaytid="130">khỏe</span> <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="131">đến</span> <span data-scayt_word="tất" data-scaytid="74">tất</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="75">cả</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="76">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="77">hàng</span>. <span data-scayt_word="Đây" data-scaytid="136">Đây</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="122">là</span> <span data-scayt_word="lý" data-scaytid="137">lý</span> do <span data-scayt_word="quan" data-scaytid="138">quan</span> <span data-scayt_word="trọng" data-scaytid="139">trọng</span> <span data-scayt_word="để" data-scaytid="140">để</span> <span data-scayt_word="công" data-scaytid="142">công</span> <span data-scayt_word="ty" data-scaytid="78">ty</span> <span data-scayt_word="tồn" data-scaytid="144">tồn</span> <span data-scayt_word="tại" data-scaytid="145">tại</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="146">và</span> <span data-scayt_word="cũng" data-scaytid="147">cũng</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="123">là</span> <span data-scayt_word="động" data-scaytid="148">động</span> <span data-scayt_word="lực" data-scaytid="149">lực</span> <span data-scayt_word="để" data-scaytid="141">để</span> <span data-scayt_word="phát" data-scaytid="150">phát</span> <span data-scayt_word="triển" data-scaytid="151">triển</span> <span data-scayt_word="ngày" data-scaytid="152">ngày</span> <span data-scayt_word="càng" data-scaytid="153">càng</span> <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="154">tốt</span> <span data-scayt_word="hơn" data-scaytid="155">hơn</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="79">với</span>:<br /> Đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.<br /> Khay đựng thức ăn đạt chuẩn của Bộ y tế khi đựng các thức ăn nóng và chín.<br /> Thực phẩm nhập về đúng nguồn gốc, có đầy đủ các chứng nhận kiểm dịch.<br /> Có menu thay đổi hàng ngày nhằm tránh sự nhàm chán.<br /> Thực đơn đa dạng, mỗi tuần có khoảng trên 40 món thay đổi liên tục và mỗi ngày có trên 18 món cho Quý khách hàng lựa chọn.<br /> Phục vụ các món chè thay đổi hàng ngày.<br /> Phục vụ trái cây tráng miệng, kẹo sin gum theo mỗi phần ăn<br /> Giao hàng miễn phí, nhanh và chính xác đảm bảo bữa ăn đúng giờ.<br /> Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp và thân thiện.Mộc Hương Spahttp://www.tshop.vn/news/pid/153/detail/id/251<img align="bottom" src="http://www.tshop.vn/uploads/news/13349838791332818677logo.png" /><br><span data-scayt_word="Khi" data-scaytid="1">Khi</span> <span data-scayt_word="cuộc" data-scaytid="2">cuộc</span> <span data-scayt_word="sống" data-scaytid="3">sống</span> <span data-scayt_word="ngày" data-scaytid="4">ngày</span> <span data-scayt_word="càng" data-scaytid="6">càng</span> <span data-scayt_word="phát" data-scaytid="7">phát</span> <span data-scayt_word="triển" data-scaytid="8">triển</span> <span data-scayt_word="hiện" data-scaytid="9">hiện</span> <span data-scayt_word="đại" data-scaytid="10">đại</span>, <span data-scayt_word="cũng" data-scaytid="11">cũng</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="12">là</span> <span data-scayt_word="lúc" data-scaytid="13">lúc</span> <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="14">chúng</span> <span data-scayt_word="ta" data-scaytid="15">ta</span> <span data-scayt_word="trở" data-scaytid="16">trở</span> <span data-scayt_word="nên" data-scaytid="18">nên</span> <span data-scayt_word="tất" data-scaytid="20">tất</span> <span data-scayt_word="bật" data-scaytid="22">bật</span>, <span data-scayt_word="căng" data-scaytid="23">căng</span> <span data-scayt_word="thẳng" data-scaytid="24">thẳng</span> <span data-scayt_word="hơn" data-scaytid="25">hơn</span>. <span data-scayt_word="Chính" data-scaytid="26">Chính</span> <span data-scayt_word="vì" data-scaytid="27">vì</span> <span data-scayt_word="thế" data-scaytid="28">thế</span> <span data-scayt_word="mà" data-scaytid="30">mà</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="31">các</span> <span data-scayt_word="dịch" data-scaytid="32">dịch</span> <span data-scayt_word="vụ" data-scaytid="34">vụ</span> Spa <span data-scayt_word="đã" data-scaytid="36">đã</span> <span data-scayt_word="ra" data-scaytid="38">ra</span> <span data-scayt_word="đời" data-scaytid="39">đời</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="40">và</span> <span data-scayt_word="dần" data-scaytid="41">dần</span> <span data-scayt_word="trở" data-scaytid="17">trở</span> <span data-scayt_word="nên" data-scaytid="19">nên</span> <span data-scayt_word="quen" data-scaytid="42">quen</span> <span data-scayt_word="thuộc" data-scaytid="43">thuộc</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="44">với</span> <span data-scayt_word="tất" data-scaytid="21">tất</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="46">cả</span> <span data-scayt_word="mọi" data-scaytid="49">mọi</span> <span data-scayt_word="người" data-scaytid="50">người</span>. <span data-scayt_word="Giờ" data-scaytid="52">Giờ</span> <span data-scayt_word="đây" data-scaytid="53">đây</span>, Spa <span data-scayt_word="được" data-scaytid="54">được</span> <span data-scayt_word="nhiều" data-scaytid="56">nhiều</span> <span data-scayt_word="người" data-scaytid="51">người</span> <span data-scayt_word="tìm" data-scaytid="58">tìm</span> <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="59">đến</span> <span data-scayt_word="đơn" data-scaytid="60">đơn</span> <span data-scayt_word="thuần" data-scaytid="61">thuần</span> <span data-scayt_word="để" data-scaytid="62">để</span> <span data-scayt_word="thư" data-scaytid="63">thư</span> <span data-scayt_word="giãn" data-scaytid="64">giãn</span>, <span data-scayt_word="cân" data-scaytid="65">cân</span> <span data-scayt_word="bằng" data-scaytid="66">bằng</span> <span data-scayt_word="sức" data-scaytid="67">sức</span> <span data-scayt_word="khỏe" data-scaytid="68">khỏe</span>, <span data-scayt_word="sau" data-scaytid="69">sau</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="70">những</span> <span data-scayt_word="ngày" data-scaytid="5">ngày</span> <span data-scayt_word="làm" data-scaytid="72">làm</span> <span data-scayt_word="việc" data-scaytid="73">việc</span> <span data-scayt_word="mệt" data-scaytid="75">mệt</span> <span data-scayt_word="mỏi" data-scaytid="76">mỏi</span>, <span data-scayt_word="đương" data-scaytid="77">đương</span> <span data-scayt_word="nhiên" data-scaytid="78">nhiên</span> <span data-scayt_word="có" data-scaytid="79">có</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="47">cả</span> <span data-scayt_word="việc" data-scaytid="74">việc</span> <span data-scayt_word="tu" data-scaytid="80">tu</span> <span data-scayt_word="bổ" data-scaytid="81">bổ</span> <span data-scayt_word="lại" data-scaytid="82">lại</span> <span data-scayt_word="nhan" data-scaytid="83">nhan</span> <span data-scayt_word="sắc" data-scaytid="84">sắc</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="45">với</span> <span data-scayt_word="nhiều" data-scaytid="57">nhiều</span> <span data-scayt_word="dịch" data-scaytid="33">dịch</span> <span data-scayt_word="vụ" data-scaytid="35">vụ</span>, <span data-scayt_word="giá" data-scaytid="85">giá</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="48">cả</span> <span data-scayt_word="hợp" data-scaytid="86">hợp</span> <span data-scayt_word="lý" data-scaytid="87">lý</span> <span data-scayt_word="nhất" data-scaytid="88">nhất</span>. <span data-scayt_word="Thấu" data-scaytid="89">Thấu</span> <span data-scayt_word="hiểu" data-scaytid="90">hiểu</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="55">được</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="71">những</span> <span data-scayt_word="điều" data-scaytid="91">điều</span> <span data-scayt_word="đó" data-scaytid="92">đó</span>, <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="93">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hương" data-scaytid="94">Hương</span> Spa <span data-scayt_word="đã" data-scaytid="37">đã</span> <span data-scayt_word="xây" data-scaytid="95">xây</span> <span data-scayt_word="dựng" data-scaytid="96">dựng</span> <span data-scayt_word="một" data-scaytid="97">một</span> <span data-scayt_word="thế" data-scaytid="29">thế</span> <span data-scayt_word="giới" data-scaytid="99">giới</span> <span data-scayt_word="riêng" data-scaytid="100">riêng</span>, <span data-scayt_word="một" data-scaytid="98">một</span> <span data-scayt_word="món" data-scaytid="101">món</span> <span data-scayt_word="quà" data-scaytid="102">quà</span> <span data-scayt_word="tinh" data-scaytid="103">tinh</span> <span data-scayt_word="thần" data-scaytid="104">thần</span> <span data-scayt_word="đặc" data-scaytid="105">đặc</span> <span data-scayt_word="biệt" data-scaytid="106">biệt</span> <span data-scayt_word="dành" data-scaytid="107">dành</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="108">cho</span> <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="109">bạn</span>.<br /> Khoảng thời gian của <span data-scayt_word="một" data-scaytid="219">một</span> năm cũ chuẩn bị kết thúc, nối tiếp khoảng thời gian <span data-scayt_word="một" data-scaytid="220">một</span> năm mới <span data-scayt_word="lại" data-scaytid="222">lại</span> chuẩn bị bắt đầu. Cuộc <span data-scayt_word="sống" data-scaytid="223">sống</span> sẽ <span data-scayt_word="là" data-scaytid="224">là</span> như vậy, không nghỉ ngơi, nối tiếp <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="225">đến</span> vô cùng. Nếu <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="227">bạn</span> muốn <span data-scayt_word="có" data-scaytid="230">có</span> <span data-scayt_word="một" data-scaytid="221">một</span> khoảng lặng <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="231">cho</span> cảm xúc thăng hoa, <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="233">chúng</span> tôi hân hạnh chào đón <span data-scayt_word="các" data-scaytid="234">các</span> <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="228">bạn</span> <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="226">đến</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="235">với</span> <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="236">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hương" data-scaytid="237">Hương</span> – thiên đường <span data-scayt_word="thư" data-scaytid="238">thư</span> <span data-scayt_word="giãn" data-scaytid="239">giãn</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="232">cho</span> <span data-scayt_word="riêng" data-scaytid="240">riêng</span> <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="229">bạn</span>, nơi chăm sóc <span data-scayt_word="mọi" data-scaytid="241">mọi</span> giác quan.<br /> Mộc Hương Spa với khuôn viên rộng rãi, sang trọng, thiên nhiên cỏ cây, hoa lá, tiếng chim hót hòa cùng tiếng đàn Piano du dương, sẽ phần nào giúp tâm tâm hồn bạn dịu lại sau một ngày làm việc căng thẳng.<br /> Như một thiên sứ của sắc đẹp và sự hồi sinh, Mộc Hương Spa, với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, uy tín, đẳng cấp, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến. Nơi đây chính là điểm đến lý tưởng, của những người có nhu cầu làm đẹp và thư giãn.<br /> Chúng tôi có các sản phẩm chăm sóc da tốt nhất được chứng nhận bởi các chuyên gia. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi đều được tham gia chương trình đào tạo chuyên viên chăm sóc da toàn diện, được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức lý thuyết và thực hành, cũng như kinh nghiệm thực tế, nhằm đem đến cho bạn kết quả chăm sóc da tốt nhất. Ngoài ra, Mộc Hương Spa còn có các dịch vụ khác như thiết kế tạo mẫu tóc, vẽ nail nghệ thuật, phun xăm thẩm mỹ…….<br /> Cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp, tràn đầy sức sống hơn, khi bạn đến với Mộc Hương Spa, để được chăm sóc, thư giãn và tận hưởng. Mộc Hương Spa, hi vọng sẽ mang đến cho Quý khách những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất.<br /> Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón bạn, cùng với phong cách phục vụ nhiệt tình và tận tâm, hy vọng giúp bạn cảm thụ được sự tinh tế từ Mộc Hương Spa. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý khách lên hàng đầu, với nỗ lực trở thành một trong những Spa có phong cách phục vụ và chất lượng tốt nhất.<br /> <br /> <br /> <br />  Cửa hàng thời trang TWO Khttp://www.tshop.vn/news/pid/153/detail/id/246<img align="bottom" src="http://www.tshop.vn/uploads/news/13318813641331864540logo.png" /><br><p style="text-align: justify; "> TWO K <span data-scayt_word="là" data-scaytid="75">là</span> <span data-scayt_word="cửa" data-scaytid="76">cửa</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="77">hàng</span> <span data-scayt_word="thời" data-scaytid="78">thời</span> <span data-scayt_word="trang" data-scaytid="80">trang</span>, <span data-scayt_word="chuyên" data-scaytid="81">chuyên</span> <span data-scayt_word="cung" data-scaytid="82">cung</span> <span data-scayt_word="cấp" data-scaytid="83">cấp</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="84">các</span> <span data-scayt_word="loại" data-scaytid="87">loại</span> <span data-scayt_word="quần" data-scaytid="89">quần</span> <span data-scayt_word="áo" data-scaytid="91">áo</span> <span data-scayt_word="dành" data-scaytid="95">dành</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="96">cho</span> <span data-scayt_word="nam" data-scaytid="98">nam</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="99">và</span> <span data-scayt_word="nữ" data-scaytid="100">nữ</span> <span data-scayt_word="như" data-scaytid="101">như</span>: <span data-scayt_word="Đầm" data-scaytid="103">Đầm</span> <span data-scayt_word="váy" data-scaytid="104">váy</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="85">các</span> <span data-scayt_word="loại" data-scaytid="88">loại</span>, <span data-scayt_word="quần" data-scaytid="90">quần</span> Jean, short, <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="105">đến</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="106">những</span> <span data-scayt_word="chiếc" data-scaytid="107">chiếc</span> <span data-scayt_word="áo" data-scaytid="92">áo</span> <span data-scayt_word="sơ" data-scaytid="108">sơ</span> mi, <span data-scayt_word="áo" data-scaytid="93">áo</span> pull, <span data-scayt_word="áo" data-scaytid="94">áo</span> <span data-scayt_word="kiểu" data-scaytid="109">kiểu</span> <span data-scayt_word="độc" data-scaytid="110">độc</span> <span data-scayt_word="đáo" data-scaytid="111">đáo</span>, <span data-scayt_word="hợp" data-scaytid="112">hợp</span> <span data-scayt_word="thời" data-scaytid="79">thời</span> <span data-scayt_word="trang…Ngoài" data-scaytid="113">trang…Ngoài</span> <span data-scayt_word="ra" data-scaytid="114">ra</span>, <span data-scayt_word="tại" data-scaytid="115">tại</span> TWO K <span data-scayt_word="còn" data-scaytid="117">còn</span> <span data-scayt_word="có" data-scaytid="118">có</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="86">các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="119">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="120">phẩm</span> <span data-scayt_word="khác" data-scaytid="122">khác</span> <span data-scayt_word="như" data-scaytid="102">như</span>: <span data-scayt_word="túi" data-scaytid="123">túi</span> <span data-scayt_word="xách" data-scaytid="124">xách</span>, mỹ <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="121">phẩm</span>, <span data-scayt_word="nước" data-scaytid="125">nước</span> <span data-scayt_word="hoa" data-scaytid="126">hoa</span>.. <span data-scayt_word="tiện" data-scaytid="127">tiện</span> <span data-scayt_word="lợi" data-scaytid="128">lợi</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="97">cho</span> <span data-scayt_word="Quý" data-scaytid="129">Quý</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="130">khách</span> <span data-scayt_word="khi" data-scaytid="131">khi</span> <span data-scayt_word="mua" data-scaytid="132">mua</span> <span data-scayt_word="sắm" data-scaytid="133">sắm</span> <span data-scayt_word="tại" data-scaytid="116">tại</span> <span data-scayt_word="đây" data-scaytid="134">đây</span>.<br /> <span data-scayt_word="Chúng" data-scaytid="1">Chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="2">tôi</span> <span data-scayt_word="đảm" data-scaytid="3">đảm</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="5">bảo</span> 100% <span data-scayt_word="xuất" data-scaytid="7">xuất</span> <span data-scayt_word="xứ" data-scaytid="8">xứ</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="9">của</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="144">hàng</span> <span data-scayt_word="hóa" data-scaytid="10">hóa</span>, <span data-scayt_word="không" data-scaytid="11">không</span> <span data-scayt_word="lẫn" data-scaytid="13">lẫn</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="145">hàng</span> <span data-scayt_word="giả" data-scaytid="14">giả</span> hay <span data-scayt_word="nhái" data-scaytid="15">nhái</span> <span data-scayt_word="thương" data-scaytid="16">thương</span> <span data-scayt_word="hiệu" data-scaytid="17">hiệu</span>. <span data-scayt_word="Đây" data-scaytid="18">Đây</span> <span data-scayt_word="chính" data-scaytid="19">chính</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="158">là</span> <span data-scayt_word="nơi" data-scaytid="20">nơi</span> <span data-scayt_word="dành" data-scaytid="160">dành</span> <span data-scayt_word="riêng" data-scaytid="21">riêng</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="162">cho</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="163">những</span> <span data-scayt_word="ai" data-scaytid="22">ai</span> <span data-scayt_word="yêu" data-scaytid="23">yêu</span> <span data-scayt_word="thích" data-scaytid="24">thích</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="146">hàng</span> <span data-scayt_word="độc" data-scaytid="168">độc</span>, <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="170">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="171">phẩm</span> <span data-scayt_word="có" data-scaytid="172">có</span> <span data-scayt_word="sự" data-scaytid="25">sự</span> <span data-scayt_word="độc" data-scaytid="169">độc</span> <span data-scayt_word="đáo" data-scaytid="174">đáo</span> <span data-scayt_word="giữa" data-scaytid="26">giữa</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="176">các</span> <span data-scayt_word="chủng" data-scaytid="27">chủng</span> <span data-scayt_word="loại" data-scaytid="179">loại</span> <span data-scayt_word="trong" data-scaytid="28">trong</span> <span data-scayt_word="từng" data-scaytid="29">từng</span> <span data-scayt_word="đợt" data-scaytid="31">đợt</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="147">hàng</span> <span data-scayt_word="nhập" data-scaytid="32">nhập</span> <span data-scayt_word="về" data-scaytid="33">về</span> <span data-scayt_word="theo" data-scaytid="35">theo</span> <span data-scayt_word="thời" data-scaytid="188">thời</span> <span data-scayt_word="gian" data-scaytid="36">gian</span>. <span data-scayt_word="Với" data-scaytid="37">Với</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="164">những</span> <span data-scayt_word="thiết" data-scaytid="38">thiết</span> <span data-scayt_word="kế" data-scaytid="39">kế</span> <span data-scayt_word="trẻ" data-scaytid="40">trẻ</span> <span data-scayt_word="trung" data-scaytid="41">trung</span>, <span data-scayt_word="kiểu" data-scaytid="196">kiểu</span> <span data-scayt_word="dáng" data-scaytid="42">dáng</span> <span data-scayt_word="sành" data-scaytid="43">sành</span> <span data-scayt_word="điệu" data-scaytid="44">điệu</span>, <span data-scayt_word="vừa" data-scaytid="45">vừa</span> <span data-scayt_word="đảm" data-scaytid="4">đảm</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="6">bảo</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="177">các</span> <span data-scayt_word="tiêu" data-scaytid="46">tiêu</span> <span data-scayt_word="chí" data-scaytid="47">chí</span> <span data-scayt_word="về" data-scaytid="34">về</span> <span data-scayt_word="thẩm" data-scaytid="48">thẩm</span> mỹ, <span data-scayt_word="phong" data-scaytid="49">phong</span> <span data-scayt_word="cách" data-scaytid="50">cách</span>, <span data-scayt_word="cập" data-scaytid="51">cập</span> <span data-scayt_word="nhật" data-scaytid="52">nhật</span> <span data-scayt_word="đúng" data-scaytid="53">đúng</span> <span data-scayt_word="xu" data-scaytid="54">xu</span> <span data-scayt_word="hướng" data-scaytid="55">hướng</span> <span data-scayt_word="thời" data-scaytid="189">thời</span> <span data-scayt_word="trang" data-scaytid="211">trang</span> <span data-scayt_word="hiện" data-scaytid="56">hiện</span> <span data-scayt_word="đại" data-scaytid="57">đại</span>, <span data-scayt_word="không" data-scaytid="12">không</span> <span data-scayt_word="lỗi" data-scaytid="58">lỗi</span> <span data-scayt_word="mốt" data-scaytid="59">mốt</span>, <span data-scayt_word="phù" data-scaytid="60">phù</span> <span data-scayt_word="hợp" data-scaytid="217">hợp</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="61">với</span> <span data-scayt_word="từng" data-scaytid="30">từng</span> <span data-scayt_word="lứa" data-scaytid="62">lứa</span> <span data-scayt_word="tuổi" data-scaytid="63">tuổi</span>.<br /> <span data-scayt_word="Các" data-scaytid="361">Các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="221">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="223">phẩm</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="64">của</span> <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="367">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="65">tôi</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="371">được</span> <span data-scayt_word="nhập" data-scaytid="67">nhập</span> <span data-scayt_word="từ" data-scaytid="376">từ</span> <span data-scayt_word="nhiều" data-scaytid="377">nhiều</span> <span data-scayt_word="quốc" data-scaytid="378">quốc</span> <span data-scayt_word="gia" data-scaytid="379">gia</span> <span data-scayt_word="khác" data-scaytid="229">khác</span> <span data-scayt_word="nhau" data-scaytid="381">nhau</span>, <span data-scayt_word="đa" data-scaytid="382">đa</span> <span data-scayt_word="dạng" data-scaytid="383">dạng</span> <span data-scayt_word="mẫu" data-scaytid="384">mẫu</span> <span data-scayt_word="mã" data-scaytid="385">mã</span>, <span data-scayt_word="với" data-scaytid="68">với</span> <span data-scayt_word="chất" data-scaytid="388">chất</span> <span data-scayt_word="lượng" data-scaytid="389">lượng</span> <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="390">tốt</span> <span data-scayt_word="nhất" data-scaytid="391">nhất</span>. <span data-scayt_word="Đặc" data-scaytid="392">Đặc</span> <span data-scayt_word="biệt" data-scaytid="393">biệt</span> <span data-scayt_word="hơn" data-scaytid="394">hơn</span> <span data-scayt_word="khi" data-scaytid="232">khi</span> <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="233">đến</span> <span data-scayt_word="với" data-scaytid="69">với</span> TWO K, <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="397">bạn</span> <span data-scayt_word="sẽ" data-scaytid="401">sẽ</span> <span data-scayt_word="cảm" data-scaytid="404">cảm</span> <span data-scayt_word="nhận" data-scaytid="405">nhận</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="372">được</span> <span data-scayt_word="sự" data-scaytid="70">sự</span> <span data-scayt_word="thoải" data-scaytid="408">thoải</span> <span data-scayt_word="mái" data-scaytid="409">mái</span> <span data-scayt_word="trong" data-scaytid="72">trong</span> <span data-scayt_word="không" data-scaytid="73">không</span> <span data-scayt_word="gian" data-scaytid="74">gian</span> <span data-scayt_word="thoáng" data-scaytid="413">thoáng</span> <span data-scayt_word="đãng" data-scaytid="414">đãng</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="239">và</span> <span data-scayt_word="trang" data-scaytid="240">trang</span> <span data-scayt_word="nhã" data-scaytid="417">nhã</span>. <span data-scayt_word="Bên" data-scaytid="418">Bên</span> <span data-scayt_word="cạnh" data-scaytid="419">cạnh</span> <span data-scayt_word="đó" data-scaytid="420">đó</span>, <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="398">bạn</span> <span data-scayt_word="sẽ" data-scaytid="402">sẽ</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="373">được</span> <span data-scayt_word="đón" data-scaytid="421">đón</span> <span data-scayt_word="tiếp" data-scaytid="422">tiếp</span> <span data-scayt_word="thân" data-scaytid="423">thân</span> <span data-scayt_word="thiện" data-scaytid="424">thiện</span>, <span data-scayt_word="ân" data-scaytid="425">ân</span> <span data-scayt_word="cần" data-scaytid="426">cần</span> <span data-scayt_word="lịch" data-scaytid="428">lịch</span> <span data-scayt_word="sự" data-scaytid="71">sự</span> <span data-scayt_word="bởi" data-scaytid="429">bởi</span> <span data-scayt_word="đội" data-scaytid="430">đội</span> <span data-scayt_word="ngũ" data-scaytid="431">ngũ</span> <span data-scayt_word="nhân" data-scaytid="432">nhân</span> <span data-scayt_word="viên" data-scaytid="433">viên</span> <span data-scayt_word="chuyên" data-scaytid="241">chuyên</span> <span data-scayt_word="nghiệp" data-scaytid="435">nghiệp</span>, <span data-scayt_word="đồng" data-scaytid="436">đồng</span> <span data-scayt_word="thời" data-scaytid="242">thời</span> <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="368">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="66">tôi</span> <span data-scayt_word="sẽ" data-scaytid="403">sẽ</span> <span data-scayt_word="tư" data-scaytid="438">tư</span> <span data-scayt_word="vấn" data-scaytid="439">vấn</span>, <span data-scayt_word="giúp" data-scaytid="440">giúp</span> <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="399">bạn</span> <span data-scayt_word="dễ" data-scaytid="441">dễ</span> <span data-scayt_word="dàng" data-scaytid="442">dàng</span> <span data-scayt_word="xác" data-scaytid="443">xác</span> <span data-scayt_word="định" data-scaytid="444">định</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="374">được</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="243">các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="222">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="224">phẩm</span> <span data-scayt_word="mà" data-scaytid="446">mà</span> <span data-scayt_word="bạn" data-scaytid="400">bạn</span> <span data-scayt_word="cần" data-scaytid="427">cần</span> <span data-scayt_word="mua" data-scaytid="244">mua</span>.<br /> TWO K cam kết sẽ mang lại <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="245">cho</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="246">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="248">hàng</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="251">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="254">phẩm</span> <span data-scayt_word="thời" data-scaytid="257">thời</span> <span data-scayt_word="trang" data-scaytid="258">trang</span>, chất lượng <span data-scayt_word="đảm" data-scaytid="259">đảm</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="260">bảo</span>, <span data-scayt_word="các" data-scaytid="261">các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="252">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="255">phẩm</span> được bán <span data-scayt_word="với" data-scaytid="263">với</span> giá thấp nhất <span data-scayt_word="có" data-scaytid="265">có</span> thể. Shop liên tục <span data-scayt_word="nhập" data-scaytid="267">nhập</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="249">hàng</span> mới nhiều lần <span data-scayt_word="trong" data-scaytid="268">trong</span> ngày, <span data-scayt_word="tại" data-scaytid="269">tại</span> rất nhiều nhà <span data-scayt_word="cung" data-scaytid="270">cung</span> <span data-scayt_word="cấp" data-scaytid="271">cấp</span> <span data-scayt_word="khác" data-scaytid="272">khác</span> nhau, nên <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="247">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="250">hàng</span> sẽ <span data-scayt_word="có" data-scaytid="266">có</span> cơ hội sử dụng <span data-scayt_word="các" data-scaytid="262">các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="253">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="256">phẩm</span> mới nhất trên thị trường, <span data-scayt_word="với" data-scaytid="264">với</span> mẫu mã cực kỳ <span data-scayt_word="phong" data-scaytid="273">phong</span> phú <span data-scayt_word="và" data-scaytid="274">và</span> đa dạng.<br /> TWO K là nơi lí tưởng, để cho bạn hoàn thiện một phong cách thời trang mà mình yêu thích.<br /> <span style="white-space: nowrap;">Xem </span><span style="white-space: nowrap;">t</span>ại:<span style="color:#0000ff;"> </span><a href="http://www.fashion-bestbuy.com"><span style="color:#0000ff;">www.fashion-bestbuy.com</span></a></p>Công ty TNHH Mộc Hải Anhhttp://www.tshop.vn/news/pid/153/detail/id/245<img align="bottom" src="http://www.tshop.vn/uploads/news/13318812281331696409logo.png" /><br><p style="text-align: justify; "> <span data-scayt_word="Công" data-scaytid="1">Công</span> <span data-scayt_word="ty" data-scaytid="2">ty</span> <span data-scayt_word="TNHH" data-scaytid="3">TNHH</span> <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="4">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hải" data-scaytid="5">Hải</span> <span data-scayt_word="Anh" data-scaytid="6">Anh</span>, <span data-scayt_word="chuyên" data-scaytid="7">chuyên</span> <span data-scayt_word="cung" data-scaytid="8">cung</span> <span data-scayt_word="cấp" data-scaytid="9">cấp</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="11">các</span> <span data-scayt_word="loại" data-scaytid="12">loại</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="15">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="17">phẩm</span>: <span data-scayt_word="bàn" data-scaytid="19">bàn</span> <span data-scayt_word="ghế" data-scaytid="21">ghế</span>, <span data-scayt_word="giường" data-scaytid="22">giường</span>, <span data-scayt_word="tủ" data-scaytid="23">tủ</span>, <span data-scayt_word="kệ" data-scaytid="24">kệ</span> <span data-scayt_word="bếp" data-scaytid="26">bếp</span>, <span data-scayt_word="kệ" data-scaytid="25">kệ</span> <span data-scayt_word="để" data-scaytid="27">để</span> <span data-scayt_word="sách" data-scaytid="29">sách</span>, <span data-scayt_word="bàn" data-scaytid="20">bàn</span> <span data-scayt_word="để" data-scaytid="28">để</span> <span data-scayt_word="máy" data-scaytid="30">máy</span> vi <span data-scayt_word="tính" data-scaytid="31">tính</span> vv...Các <span data-scayt_word="loại" data-scaytid="13">loại</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="16">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="18">phẩm</span> <span data-scayt_word="này" data-scaytid="33">này</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="34">được</span> <span data-scayt_word="làm" data-scaytid="35">làm</span> <span data-scayt_word="bằng" data-scaytid="36">bằng</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="37">những</span> <span data-scayt_word="loại" data-scaytid="14">loại</span> <span data-scayt_word="gỗ" data-scaytid="39">gỗ</span> <span data-scayt_word="cao" data-scaytid="40">cao</span> <span data-scayt_word="cấp" data-scaytid="10">cấp</span>, <span data-scayt_word="bền" data-scaytid="41">bền</span> <span data-scayt_word="đẹp" data-scaytid="42">đẹp</span>, <span data-scayt_word="tự" data-scaytid="43">tự</span> <span data-scayt_word="nhiên" data-scaytid="44">nhiên</span> <span data-scayt_word="như" data-scaytid="45">như</span>: <span data-scayt_word="Gỗ" data-scaytid="46">Gỗ</span> <span data-scayt_word="Hương" data-scaytid="48">Hương</span>, <span data-scayt_word="Xoan" data-scaytid="49">Xoan</span> <span data-scayt_word="Đào" data-scaytid="50">Đào</span>,<span data-scayt_word="Gỗ" data-scaytid="47">Gỗ</span> <span data-scayt_word="Đỏ" data-scaytid="51">Đỏ</span>, Cam <span data-scayt_word="Xe" data-scaytid="52">Xe</span> <span data-scayt_word="vv…với" data-scaytid="53">vv…với</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="38">những</span> <span data-scayt_word="tính" data-scaytid="32">tính</span> <span data-scayt_word="năng" data-scaytid="54">năng</span> <span data-scayt_word="vượt" data-scaytid="55">vượt</span> <span data-scayt_word="trội" data-scaytid="56">trội</span> <span data-scayt_word="về" data-scaytid="57">về</span> <span data-scayt_word="cấu" data-scaytid="58">cấu</span> tạo <span data-scayt_word="và" data-scaytid="59">và</span> <span data-scayt_word="công" data-scaytid="60">công</span> <span data-scayt_word="nghệ" data-scaytid="61">nghệ</span>. <br /> <span data-scayt_word="Tất" data-scaytid="275">Tất</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="276">cả</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="123">các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="125">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="127">phẩm</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="284">của</span> <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="286">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="287">tôi</span> <span data-scayt_word="đều" data-scaytid="288">đều</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="289">là</span> 100% <span data-scayt_word="gỗ" data-scaytid="130">gỗ</span> <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="294">tốt</span>, <span data-scayt_word="không" data-scaytid="295">không</span> <span data-scayt_word="pha" data-scaytid="296">pha</span> <span data-scayt_word="gỗ" data-scaytid="131">gỗ</span> <span data-scayt_word="tạp" data-scaytid="297">tạp</span>, <span data-scayt_word="kiểu" data-scaytid="298">kiểu</span> <span data-scayt_word="dáng" data-scaytid="299">dáng</span> <span data-scayt_word="đẹp" data-scaytid="134">đẹp</span>, <span data-scayt_word="được" data-scaytid="135">được</span> <span data-scayt_word="làm" data-scaytid="138">làm</span> <span data-scayt_word="từ" data-scaytid="305">từ</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="139">những</span> <span data-scayt_word="nghệ" data-scaytid="142">nghệ</span> <span data-scayt_word="nhân" data-scaytid="313">nhân</span> <span data-scayt_word="tay" data-scaytid="315">tay</span> <span data-scayt_word="nghề" data-scaytid="316">nghề</span> <span data-scayt_word="cao" data-scaytid="145">cao</span>, <span data-scayt_word="kinh" data-scaytid="318">kinh</span> <span data-scayt_word="nghiệm" data-scaytid="319">nghiệm</span> <span data-scayt_word="lâu" data-scaytid="320">lâu</span> <span data-scayt_word="năm" data-scaytid="321">năm</span>. <span data-scayt_word="Sản" data-scaytid="322">Sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="128">phẩm</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="136">được</span> <span data-scayt_word="sơn" data-scaytid="323">sơn</span>, <span data-scayt_word="trang" data-scaytid="324">trang</span> <span data-scayt_word="trí" data-scaytid="325">trí</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="326">bảo</span> <span data-scayt_word="quản" data-scaytid="327">quản</span>, <span data-scayt_word="tăng" data-scaytid="328">tăng</span> <span data-scayt_word="tuổi" data-scaytid="329">tuổi</span> <span data-scayt_word="thọ" data-scaytid="330">thọ</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="146">và</span> <span data-scayt_word="giữ" data-scaytid="332">giữ</span> <span data-scayt_word="nguyên" data-scaytid="333">nguyên</span> <span data-scayt_word="vân" data-scaytid="334">vân</span> <span data-scayt_word="tự" data-scaytid="147">tự</span> <span data-scayt_word="nhiên" data-scaytid="148">nhiên</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="285">của</span> <span data-scayt_word="gỗ" data-scaytid="132">gỗ</span>. <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="149">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hải" data-scaytid="150">Hải</span> <span data-scayt_word="Anh" data-scaytid="151">Anh</span> <span data-scayt_word="đã" data-scaytid="340">đã</span> tạo <span data-scayt_word="ra" data-scaytid="341">ra</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="140">những</span> <span data-scayt_word="thiết" data-scaytid="342">thiết</span> <span data-scayt_word="kế" data-scaytid="343">kế</span> <span data-scayt_word="nội" data-scaytid="344">nội</span> <span data-scayt_word="thất" data-scaytid="345">thất</span> <span data-scayt_word="bằng" data-scaytid="152">bằng</span> <span data-scayt_word="gỗ" data-scaytid="133">gỗ</span>, <span data-scayt_word="mang" data-scaytid="347">mang</span> <span data-scayt_word="phong" data-scaytid="349">phong</span> <span data-scayt_word="cách" data-scaytid="350">cách</span> <span data-scayt_word="từ" data-scaytid="306">từ</span> <span data-scayt_word="xưa" data-scaytid="351">xưa</span>, <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="352">đến</span> <span data-scayt_word="hiện" data-scaytid="353">hiện</span> <span data-scayt_word="đại" data-scaytid="354">đại</span>, <span data-scayt_word="những" data-scaytid="141">những</span> <span data-scayt_word="nét" data-scaytid="355">nét</span> <span data-scayt_word="chạm" data-scaytid="357">chạm</span> <span data-scayt_word="trổ" data-scaytid="358">trổ</span> <span data-scayt_word="hoa" data-scaytid="359">hoa</span> <span data-scayt_word="văn" data-scaytid="360">văn</span> <span data-scayt_word="tuyệt" data-scaytid="361">tuyệt</span> <span data-scayt_word="đỉnh" data-scaytid="362">đỉnh</span>, <span data-scayt_word="được" data-scaytid="137">được</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="124">các</span> <span data-scayt_word="nghệ" data-scaytid="143">nghệ</span> <span data-scayt_word="nhân" data-scaytid="314">nhân</span> say <span data-scayt_word="mê" data-scaytid="363">mê</span> <span data-scayt_word="hoà" data-scaytid="364">hoà</span> <span data-scayt_word="quyện" data-scaytid="365">quyện</span>, <span data-scayt_word="gửi" data-scaytid="366">gửi</span> <span data-scayt_word="vào" data-scaytid="367">vào</span> <span data-scayt_word="trong" data-scaytid="368">trong</span> <span data-scayt_word="từng" data-scaytid="369">từng</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="126">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="129">phẩm</span> <span data-scayt_word="nét" data-scaytid="356">nét</span> <span data-scayt_word="sắc" data-scaytid="370">sắc</span> <span data-scayt_word="xảo" data-scaytid="371">xảo</span>, <span data-scayt_word="tinh" data-scaytid="372">tinh</span> <span data-scayt_word="tế" data-scaytid="373">tế</span>, <span data-scayt_word="mang" data-scaytid="348">mang</span> <span data-scayt_word="giá" data-scaytid="374">giá</span> <span data-scayt_word="trị" data-scaytid="375">trị</span> <span data-scayt_word="nghệ" data-scaytid="144">nghệ</span> <span data-scayt_word="thuật" data-scaytid="376">thuật</span> <span data-scayt_word="độc" data-scaytid="377">độc</span> <span data-scayt_word="đáo" data-scaytid="378">đáo</span>.<br /> <span data-scayt_word="Mục" data-scaytid="710">Mục</span> <span data-scayt_word="tiêu" data-scaytid="711">tiêu</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="691">của</span> <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="694">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hải" data-scaytid="695">Hải</span> <span data-scayt_word="Anh" data-scaytid="696">Anh</span> <span data-scayt_word="là" data-scaytid="697">là</span> <span data-scayt_word="đảm" data-scaytid="719">đảm</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="698">bảo</span> <span data-scayt_word="sự" data-scaytid="722">sự</span> <span data-scayt_word="hài" data-scaytid="723">hài</span> <span data-scayt_word="lòng" data-scaytid="724">lòng</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="692">của</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="725">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="727">hàng</span>, <span data-scayt_word="khi" data-scaytid="728">khi</span> <span data-scayt_word="mua" data-scaytid="729">mua</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="700">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="701">phẩm</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="693">của</span> <span data-scayt_word="công" data-scaytid="702">công</span> <span data-scayt_word="ty" data-scaytid="703">ty</span> <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="704">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="705">tôi</span>, <span data-scayt_word="Quý" data-scaytid="736">Quý</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="726">khách</span> <span data-scayt_word="sẽ" data-scaytid="737">sẽ</span>  <span data-scayt_word="được" data-scaytid="706">được</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="699">bảo</span> <span data-scayt_word="hành" data-scaytid="739">hành</span> <span data-scayt_word="dài" data-scaytid="740">dài</span> <span data-scayt_word="hạn" data-scaytid="741">hạn</span>,<span data-scayt_word="quá" data-scaytid="742">quá</span> <span data-scayt_word="trình" data-scaytid="743">trình</span> <span data-scayt_word="vận" data-scaytid="744">vận</span> <span data-scayt_word="chuyển" data-scaytid="745">chuyển</span> <span data-scayt_word="miễn" data-scaytid="746">miễn</span> <span data-scayt_word="phí" data-scaytid="747">phí</span>, <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="748">cho</span> <span data-scayt_word="nội" data-scaytid="707">nội</span> <span data-scayt_word="thành" data-scaytid="750">thành</span>, <span data-scayt_word="ngoại" data-scaytid="752">ngoại</span> <span data-scayt_word="thành" data-scaytid="751">thành</span> <span data-scayt_word="Sài" data-scaytid="753">Sài</span> <span data-scayt_word="Gòn" data-scaytid="754">Gòn</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="708">và</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="709">các</span> <span data-scayt_word="tỉnh" data-scaytid="757">tỉnh</span> <span data-scayt_word="lân" data-scaytid="758">lân</span> <span data-scayt_word="cận" data-scaytid="759">cận</span> <span data-scayt_word="khác" data-scaytid="760">khác</span>.<br /> <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="812">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hải" data-scaytid="814">Hải</span> <span data-scayt_word="Anh" data-scaytid="816">Anh</span> luôn cố gắng <span data-scayt_word="để" data-scaytid="818">để</span> phát triển, hoàn thiện <span data-scayt_word="và" data-scaytid="820">và</span> đáp ứng yêu cầu <span data-scayt_word="của" data-scaytid="821">của</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="824">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="825">hàng</span>, phục vụ tận nơi, chu <span data-scayt_word="đáo" data-scaytid="826">đáo</span>, tận tình, cam kết <span data-scayt_word="sẽ" data-scaytid="827">sẽ</span> <span data-scayt_word="mang" data-scaytid="828">mang</span> lại <span data-scayt_word="những" data-scaytid="829">những</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="830">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="832">phẩm</span>, với chất lượng <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="834">tốt</span>, <span data-scayt_word="giá" data-scaytid="835">giá</span> <span data-scayt_word="cả" data-scaytid="836">cả</span> phù hợp nhất. Ngoài <span data-scayt_word="ra" data-scaytid="837">ra</span>, <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="838">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="839">tôi</span> mong muốn nhận <span data-scayt_word="được" data-scaytid="840">được</span> nhiều góp ý <span data-scayt_word="của" data-scaytid="822">của</span> <span data-scayt_word="Quý" data-scaytid="841">Quý</span> vị, <span data-scayt_word="để" data-scaytid="819">để</span> dịch vụ, <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="831">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="833">phẩm</span> đồ <span data-scayt_word="gỗ" data-scaytid="842">gỗ</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="823">của</span> <span data-scayt_word="Mộc" data-scaytid="813">Mộc</span> <span data-scayt_word="Hải" data-scaytid="815">Hải</span> <span data-scayt_word="Anh" data-scaytid="817">Anh</span> ngày càng hoàn hảo hơn.</p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; ">Xem chi </span></span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0in; padding-right: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; ">ti</span></span></span>ết tại:<a href="http://www.haianhfurniture.com/" target="_blank"><span style="color:#0000ff;"> www.haianhfurniture.com</span></a><br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"> </span></span><!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->Trại ong sữa Thanh Phonghttp://www.tshop.vn/news/pid/153/detail/id/249<img align="bottom" src="http://www.tshop.vn/uploads/news/1333073602tshop_soho_logó.png" /><br><p style="text-align: justify; "> Trại sữa Thanh Phong, chuyên nuôi và cung cấp nhiều sản phẩm như: Phấn hoa, nhộng chúa, sáp thiên nhiên, mật rừng, sữa chúa…Đây chính là một trong những hộ nuôi thành công, với mô hình nuôi lây mật hàng năm.<br /> <span data-scayt_word="Với" data-scaytid="40">Với</span> <span data-scayt_word="bề" data-scaytid="43">bề</span> <span data-scayt_word="dày" data-scaytid="44">dày</span> <span data-scayt_word="kinh" data-scaytid="45">kinh</span> <span data-scayt_word="nghiêm" data-scaytid="46">nghiêm</span> <span data-scayt_word="lâu" data-scaytid="47">lâu</span> <span data-scayt_word="năm" data-scaytid="48">năm</span> <span data-scayt_word="trong" data-scaytid="49">trong</span> <span data-scayt_word="việc" data-scaytid="51">việc</span> <span data-scayt_word="nuôi" data-scaytid="52">nuôi</span> <span data-scayt_word="lấy" data-scaytid="53">lấy</span> <span data-scayt_word="mật" data-scaytid="56">mật</span>, <span data-scayt_word="Thanh" data-scaytid="59">Thanh</span> <span data-scayt_word="Phong" data-scaytid="61">Phong</span> <span data-scayt_word="tự" data-scaytid="63">tự</span> tin <span data-scayt_word="mang" data-scaytid="64">mang</span> <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="65">đến</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="67">cho</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="69">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="70">hàng</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="71">những</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="73">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="76">phẩm</span> <span data-scayt_word="có" data-scaytid="79">có</span> <span data-scayt_word="chất" data-scaytid="81">chất</span> <span data-scayt_word="lượng" data-scaytid="85">lượng</span> <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="88">tốt</span> <span data-scayt_word="nhất" data-scaytid="90">nhất</span>. <span data-scayt_word="Với" data-scaytid="41">Với</span> <span data-scayt_word="đội" data-scaytid="92">đội</span> <span data-scayt_word="ngũ" data-scaytid="93">ngũ</span> <span data-scayt_word="công" data-scaytid="94">công</span> <span data-scayt_word="nhân" data-scaytid="95">nhân</span> <span data-scayt_word="viên" data-scaytid="96">viên</span> <span data-scayt_word="luôn" data-scaytid="97">luôn</span> <span data-scayt_word="di" data-scaytid="100">di</span> <span data-scayt_word="chuyển" data-scaytid="101">chuyển</span> <span data-scayt_word="đàn" data-scaytid="102">đàn</span> <span data-scayt_word="đến" data-scaytid="66">đến</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="103">các</span> <span data-scayt_word="nguồn" data-scaytid="106">nguồn</span> <span data-scayt_word="hoa" data-scaytid="107">hoa</span> <span data-scayt_word="cho" data-scaytid="68">cho</span> <span data-scayt_word="lấy" data-scaytid="54">lấy</span> <span data-scayt_word="mật" data-scaytid="57">mật</span>, <span data-scayt_word="trên" data-scaytid="109">trên</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="104">các</span> <span data-scayt_word="vùng" data-scaytid="110">vùng</span> <span data-scayt_word="miền" data-scaytid="111">miền</span> <span data-scayt_word="đất" data-scaytid="112">đất</span> <span data-scayt_word="liền" data-scaytid="113">liền</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="114">của</span> <span data-scayt_word="lãnh" data-scaytid="117">lãnh</span> <span data-scayt_word="thổ" data-scaytid="118">thổ</span> <span data-scayt_word="Việt" data-scaytid="119">Việt</span> Nam, <span data-scayt_word="để" data-scaytid="120">để</span> <span data-scayt_word="khai" data-scaytid="121">khai</span> <span data-scayt_word="thác" data-scaytid="122">thác</span> <span data-scayt_word="các" data-scaytid="105">các</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="74">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="77">phẩm</span> <span data-scayt_word="như" data-scaytid="123">như</span>: <span data-scayt_word="mật" data-scaytid="58">mật</span> <span data-scayt_word="phấn" data-scaytid="124">phấn</span> <span data-scayt_word="hoa" data-scaytid="108">hoa</span>, <span data-scayt_word="sữa" data-scaytid="125">sữa</span> <span data-scayt_word="chúa" data-scaytid="128">chúa</span>, <span data-scayt_word="sáp" data-scaytid="130">sáp</span> <span data-scayt_word="keo" data-scaytid="131">keo</span> <span data-scayt_word="Giống" data-scaytid="132">Giống</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="115">của</span> <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="133">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="135">tôi</span>, <span data-scayt_word="có" data-scaytid="80">có</span> <span data-scayt_word="năng" data-scaytid="137">năng</span> <span data-scayt_word="suất" data-scaytid="138">suất</span> <span data-scayt_word="cao" data-scaytid="139">cao</span>, <span data-scayt_word="kháng" data-scaytid="141">kháng</span> <span data-scayt_word="bệnh…" data-scaytid="142">bệnh…</span> <span data-scayt_word="Với" data-scaytid="42">Với</span> <span data-scayt_word="trình" data-scaytid="143">trình</span> <span data-scayt_word="độ" data-scaytid="145">độ</span> <span data-scayt_word="quản" data-scaytid="146">quản</span> <span data-scayt_word="lý" data-scaytid="148">lý</span> <span data-scayt_word="tiên" data-scaytid="149">tiên</span> <span data-scayt_word="tiến" data-scaytid="150">tiến</span>, <span data-scayt_word="trại" data-scaytid="152">trại</span> <span data-scayt_word="sữa" data-scaytid="126">sữa</span> <span data-scayt_word="Thanh" data-scaytid="60">Thanh</span> <span data-scayt_word="Phong" data-scaytid="62">Phong</span> <span data-scayt_word="luôn" data-scaytid="98">luôn</span> tạo <span data-scayt_word="ra" data-scaytid="153">ra</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="72">những</span> <span data-scayt_word="sản" data-scaytid="75">sản</span> <span data-scayt_word="phẩm" data-scaytid="78">phẩm</span> <span data-scayt_word="độc" data-scaytid="154">độc</span> <span data-scayt_word="đáo" data-scaytid="155">đáo</span>, <span data-scayt_word="chất" data-scaytid="82">chất</span> <span data-scayt_word="lượng" data-scaytid="86">lượng</span> <span data-scayt_word="cao" data-scaytid="140">cao</span> <span data-scayt_word="nguyên" data-scaytid="156">nguyên</span> <span data-scayt_word="thủy" data-scaytid="158">thủy</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="116">của</span> <span data-scayt_word="thiên" data-scaytid="159">thiên</span> <span data-scayt_word="nhiên" data-scaytid="160">nhiên</span>. <span data-scayt_word="Bên" data-scaytid="161">Bên</span> <span data-scayt_word="cạnh" data-scaytid="162">cạnh</span> <span data-scayt_word="đó" data-scaytid="163">đó</span>, <span data-scayt_word="chúng" data-scaytid="134">chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="136">tôi</span> <span data-scayt_word="đã" data-scaytid="164">đã</span> <span data-scayt_word="áp" data-scaytid="165">áp</span> <span data-scayt_word="dụng" data-scaytid="166">dụng</span> <span data-scayt_word="nhiều" data-scaytid="167">nhiều</span> <span data-scayt_word="tiến" data-scaytid="151">tiến</span> <span data-scayt_word="bộ" data-scaytid="168">bộ</span> <span data-scayt_word="kỹ" data-scaytid="169">kỹ</span> <span data-scayt_word="thuật" data-scaytid="170">thuật</span> <span data-scayt_word="khác" data-scaytid="171">khác</span> <span data-scayt_word="nhau" data-scaytid="172">nhau</span>, <span data-scayt_word="trong" data-scaytid="50">trong</span> <span data-scayt_word="quá" data-scaytid="173">quá</span> <span data-scayt_word="trình" data-scaytid="144">trình</span> <span data-scayt_word="lấy" data-scaytid="55">lấy</span> <span data-scayt_word="sữa" data-scaytid="127">sữa</span> <span data-scayt_word="chúa" data-scaytid="129">chúa</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="174">và</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="175">bảo</span> <span data-scayt_word="quản" data-scaytid="147">quản</span>, <span data-scayt_word="đảm" data-scaytid="177">đảm</span> <span data-scayt_word="bảo" data-scaytid="176">bảo</span> <span data-scayt_word="chất" data-scaytid="83">chất</span> <span data-scayt_word="lượng" data-scaytid="87">lượng</span> <span data-scayt_word="luôn" data-scaytid="99">luôn</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="178">được</span> <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="89">tốt</span> <span data-scayt_word="nhất" data-scaytid="91">nhất</span>, 100% <span data-scayt_word="nguyên" data-scaytid="157">nguyên</span> <span data-scayt_word="chất" data-scaytid="84">chất</span>.<br /> <span data-scayt_word="Vì" data-scaytid="1">Vì</span> <span data-scayt_word="tiêu" data-scaytid="2">tiêu</span> <span data-scayt_word="chí" data-scaytid="3">chí</span> <span data-scayt_word="đặt" data-scaytid="4">đặt</span> <span data-scayt_word="lợi" data-scaytid="5">lợi</span> <span data-scayt_word="ích" data-scaytid="7">ích</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="187">của</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="190">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="193">hàng</span> <span data-scayt_word="lên" data-scaytid="9">lên</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="194">hàng</span> <span data-scayt_word="đầu" data-scaytid="10">đầu</span>, <span data-scayt_word="Thanh" data-scaytid="198">Thanh</span> <span data-scayt_word="Phong" data-scaytid="199">Phong</span> <span data-scayt_word="sẽ" data-scaytid="11">sẽ</span> <span data-scayt_word="làm" data-scaytid="12">làm</span> <span data-scayt_word="những" data-scaytid="202">những</span> <span data-scayt_word="điều" data-scaytid="13">điều</span> <span data-scayt_word="tốt" data-scaytid="204">tốt</span> <span data-scayt_word="nhất" data-scaytid="205">nhất</span> <span data-scayt_word="có" data-scaytid="206">có</span> <span data-scayt_word="thể" data-scaytid="14">thể</span>, <span data-scayt_word="để" data-scaytid="209">để</span> <span data-scayt_word="thỏa" data-scaytid="15">thỏa</span> <span data-scayt_word="mãn" data-scaytid="16">mãn</span> <span data-scayt_word="nhu" data-scaytid="17">nhu</span> <span data-scayt_word="cầu" data-scaytid="18">cầu</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="214">và</span> <span data-scayt_word="lợi" data-scaytid="6">lợi</span> <span data-scayt_word="ích" data-scaytid="8">ích</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="188">của</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="191">khách</span> <span data-scayt_word="hàng" data-scaytid="195">hàng</span>. <span data-scayt_word="Chúng" data-scaytid="19">Chúng</span> <span data-scayt_word="tôi" data-scaytid="218">tôi</span> <span data-scayt_word="luôn" data-scaytid="219">luôn</span> <span data-scayt_word="tự" data-scaytid="220">tự</span> <span data-scayt_word="hào" data-scaytid="20">hào</span> <span data-scayt_word="về" data-scaytid="21">về</span> <span data-scayt_word="năng" data-scaytid="223">năng</span> <span data-scayt_word="lực" data-scaytid="22">lực</span>, <span data-scayt_word="uy" data-scaytid="23">uy</span> <span data-scayt_word="tín" data-scaytid="24">tín</span> <span data-scayt_word="của" data-scaytid="189">của</span> <span data-scayt_word="mình" data-scaytid="25">mình</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="215">và</span> <span data-scayt_word="chất" data-scaytid="228">chất</span> <span data-scayt_word="lượng" data-scaytid="229">lượng</span> <span data-scayt_word="phục" data-scaytid="26">phục</span> <span data-scayt_word="vụ" data-scaytid="28">vụ</span>, <span data-scayt_word="mong" data-scaytid="30">mong</span> <span data-scayt_word="muốn" data-scaytid="31">muốn</span> <span data-scayt_word="có" data-scaytid="207">có</span> <span data-scayt_word="cơ" data-scaytid="32">cơ</span> <span data-scayt_word="hội" data-scaytid="33">hội</span> <span data-scayt_word="được" data-scaytid="238">được</span> <span data-scayt_word="phục" data-scaytid="27">phục</span> <span data-scayt_word="vụ" data-scaytid="29">vụ</span> <span data-scayt_word="Quý" data-scaytid="34">Quý</span> <span data-scayt_word="khách" data-scaytid="192">khách</span> <span data-scayt_word="và" data-scaytid="216">và</span> <span data-scayt_word="góp" data-scaytid="35">góp</span> <span data-scayt_word="phần" data-scaytid="36">phần</span> <span data-scayt_word="phát" data-scaytid="37">phát</span> <span data-scayt_word="triển" data-scaytid="38">triển</span> <span data-scayt_word="ngành" data-scaytid="39">ngành</span> <span data-scayt_word="mật" data-scaytid="245">mật</span> <span data-scayt_word="Việt" data-scaytid="246">Việt</span> Nam.</p> Xem chi tiết tại: <a href="http://www.traiongsuathanhphong.com" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">www.traiongsuathanhphong.com</span></a><br /> <br />