Trang chủDự án thực hiệnNước Ngoài
Paulleemoksa

Nhà thờ một trong những sở hội quan trọng, dựa trên yếu tố tinh thần để giáo dục đạo đức, theo một niềm tin nhất định đóng vai trò như một trung tâm thuyết giáo, nơi hành lễ, cầu nguyện của giáo dân, nơi tổ chức lễ tang, truy điệu, cầu hồn cho những người đã khuất. Mỗi tôn giáo hình kiến trúc nhà thờ riêng, dễ phân biệt với các công trình kiến trúc khác nhau.
Paulleemoksa.com trang web được xây dựng, bởi một thành viên trong đạo chúa Giêsu Kitô. Mục tiêu chính khi xây dựng trang web, muốn các thành viên trong đạo ở San Jose thể cập nhật những thông tin, hình ảnh, những sự kiện, cách thức tổ chức, làm việc của đạo một cách nhanh tiện lợi nhất.

Xem chi tiết tại: www.paulleemoksa.com

Tiêu đề Ngày
symprotek.com  07/12/2024
snaelectronics.com  07/12/2024
a1k1.com  07/12/2024
Ready4Naeil  09/29/2012
New Sarang  06/22/2012